Upprop


Fredsvänner!

Vi står idag inför en överhängande omedelbar risk för världskrig. Samtidigt som västvärldens ledare kastar bensin på lågorna i Ukraina är fredskrafterna dessvärre splittrade och förvirrade.

Svenska Fredskommittén är en partipolitiskt obunden organisation som har som sin uppgift att verka för ett samlat antiimperialistiskt uppträdande för fredens tryggande. En fredsrörelse måste arbeta utifrån en analys av krigets orsaker, förmå att stå emot det krigshetsande medietryckets krav på upprustning och vapenleveranser och istället arbeta brett folkligt för avspänning och en förhandlingslösning av konflikten:

• Svenska Fredskommittén pekar ut imperialismen och dess militärindustriella komplex som hindret för en fredlig värld. De oligarker som idag dominerar de stora kapitalistiska länderna, även Ryssland, besitter en girighet som hotar världens folk, såväl som sina egna befolkningar.

• Helt klart strider Rysslands invasion av Ukraina mot folkrätten och måste fördömas.

Lika tydligt är att det är USA som bär huvudansvaret för den mycket farliga situation som uppstått, där Ryssland satt sina kärnvapenstyrkor i högsta beredskap.

Ryssland har i årtionden varit utsatt för en offensiv militär inringning. NATOs tondöva och oansvariga politik efter den västunderstödda nazistinfluerade statskuppen i Ukraina 2014, har tvingat Ryssland att dra den röda linjen – att NATOs expansion österut måste upphöra. Detta negligerades av USA, som i sin kamp för att försvaga och destabilisera Ryssland offrade Ukrainas folk för att få in Ryssland i krig.

• De militärindustriella komplexens omättliga profitbegär är vad som ligger bakom att våra politiker snabbt tillhandahåller pengar till vapen, men när det gäller att lyfta människor ur fattigdom eller skapa mänskliga villkor för nödvändig klimatomställning sätts fingret på skuldbromsen.

Viktiga krav för fredsrörelsen att driva är:

1. NATO:s expansion österut måste upphöra. Att Ryssland ensidigt upphör med fientligheterna löser ingenting på sikt, då just denna expansion är orsaken. Ett neutralt Ukraina är den bästa fredsgarantin för Europa och världen.

2. Diplomati istället för krig. Sverige måste bidra till en fredlig lösning genom att stoppa vapenexporten till Ukraina samt kräva vapenvila och förhandlingar.

3. Stoppa svensk NATO-anslutning. Ett medlemskap skulle öka den internationella spänningen ytterligare och göra Sverige – ett land som idag inte ens har fungerande skyddsrum, till måltavla för ryska missiler.

4. Sverige måste godkänna FN:s kärnvapenförbud och kräva ett återupprättande av de havererade kärnvapenavtalen. Olof Palmes vision av en kärnvapenfri zon i Norden måste aktualiseras i kampen för en kärnvapenfri värld.

5. Stoppa rustningshysterin – pengarna till klimatarbetet. Den ryska invasionen av Ukraina har fått alla västländer att öppna slussarna för en enorm ökning av rusningskostnaderna. Detta när arbetet mot klimatförändringarna kräver all kraft för att rädda världen från en katastrof.