Bli medlem


Medlemsavgift
Individuellt medlemskap: 200 kr/år
Familjemedlemskap: 300 kr/år
Studerande/arbetslös: 100 kr/år

Så här blir du medlem:
Fyll i nedanstående formulär.
Betala sedan till bankgiro 5734-9201, ange namn.
Eller swisha till nr 1234 73 56 35, ange namn.

Photo by cottonbro on Pexels.com