En organisation för dig


Fred, miljö och solidaritet hör ihop.

Så länge folk förtrycks, barn svälter ihjäl i hundratusental, rovdrift sker på knappa naturresurser, odemokratiska regimer styr, rasism och nationalism underblåses- så länge finns det konfliktorsaker som kan leda till krig.

Att få bort alla kärnvapen
är en för viktig fråga för att överlämnas till politiker och andra makthavare. Det behövs en folklig påtryckning och aktiva fredsorganisationer.

Världen mer än Europa
Sverige måste föra en politik som bidrar till solidaritet och rättvisa med tredje världen. EU är en rikemansklubb som bygger upp murar mot de fattiga i världen och EU utvecklas till en politisk och militär union. Sverige kan på sikt inte vara neutralt som medlem i EU.

Miljövård, inte militärvård
Inget militärt hot finns mot Sverige idag. Sverige satsar därför fortfarande för mycket på det militära försvaret. Skär ner militärutgifterna och satsa pengarna på miljövård, bistånd och utveckling istället.

Photo by Mathias P.R. Reding on Pexels.com